De Nieuwe Koers – geloofwaardig opinieblad sinds 1969


De Nieuwe Koers is een kritisch en onafhankelijk christelijk opiniemaandblad.


Sinds z’n oprichting in 1969 put het tijdschrift enthousiast uit de bron van de christelijke traditie en
cultuur om een verfrissende en verdiepende stem te kunnen zijn in het publieke debat, dat steeds
nadrukkelijker vaart op oneliners, vertrouwde aannames en zwart-witdenken.

In De Nieuwe Koers is veel ruimte voor artikelen en achtergronden die direct of indirect ingaan op de
plek en de betekenis van godsdienst en geloof in de samenleving. Vanuit overtuiging en ontspanning
gaat De Nieuwe Koers daarbij de dialoog aan met de cultuur. De redactie moet het niet hebben van
het snelle nieuws en de waan van de dag, maar zoekt altijd naar de onderliggende grondstromen die
de actualiteit bepalen.

De Nieuwe Koers is overtuigd van de kracht van ontmoeting, omdat die ertoe dwingt de gebaande
paden en vertrouwde reflexen te weerstaan. Deze exploratieve, zoekende en open benadering is
voor ons een onmisbaar ingrediënt van kwaliteitsjournalistiek, en een antigif voor polarisatie en
simplificatie.

Eén van de vaste bouwstenen van De Nieuwe Koers is dan ook het gesprek, de ontmoeting.
Interviews die afdalen tot de kern. Wat doet er echt toe? Wat zijn je diepste drijfveren? Wat houdt je
tot in je vezels bezig? Wat raakt jou? Wederzijds begrip kan pas ontstaan als die diepere motieven
aan het licht komen, want wat je daar aantreft – van blijdschap en woede, tot liefde en angst –vertelt
het echte verhaal. Het verhaal van mensen, maar ook het verhaal van de tijd waarin we leven. Die
gesprekken voeren we vanuit heilige nieuwsgierigheid, omdat we geloven dat elk mens gemaakt is
naar het beeld van God; en in elk mens kunnen we dus iets ontdekken van God.

De eerste decennia na z’n oprichting in 1969 had het toenmalige weekblad Koers een nadrukkelijk
reformatorische identiteit. In de loop der tijd heeft het blad een veel inclusiever profiel gekregen.
Medewerkers en lezers uit alle hoeken en gaten van de christelijke traditie herkennen elkaar in een
gelovige, christelijke identiteit, maar ze zoeken van daaruit liever naar verbinding en inspiratie dan
naar scheidslijnen en piketpalen.

Cultuurliefhebbers kiezen voor De Nieuwe Koers vanwege z’n gedegen analyses, recensies en
columns op gebied van literatuur, theologie, filosofie en cultuur. Sowieso is er veel aandacht voor
cultuur, met iedere maand recensies van een brede selectie aan film en muziek.

De Nieuwe Koers heeft geen winstoogmerk. Het wordt sinds 2019 uitgegeven vanuit de stichting
Nedag Uitgevers. Alle inkomsten worden aangewend om de kwaliteit en de continuïteit van De
Nieuwe Koers
te kunnen waarborgen.

De naam De Nieuwe Koers ontstond in 2014. Daarvoor voerde het blad eerst de naam Koers, en later,
na een fusie tussen Koers en Christen Vandaag in 1999 cv·koers.